Kuukausittainen arkisto: maaliskuu 2012

Asiakassuhteen rakentajat myyvät heikosti

Actional Oy

Yleinen käsitys on, että asiakasuhteen rakentaminen on SE keino, jolla yrityksen myynti kasvaa. Tutkimusten mukaan asiakassuhdemyyjät kuitenkin ovat huonoja myyjiä.   Itse asiassa he ovat kaikkein heikoimpia (Dixon, Adamson: The Challenger Sale)   Ristiriita selittyy myyjien tavasta toimia. Siitä miten he ovat käsittäneet ja ymmärtäneet asiakassuhteen rakentamisen ja myymisen.   Hyvä asiakassuhde on tulos. Se... Lue lisää »

Kerron yhden myyjän valmennuskeinon, jota voit alkaa käyttää saman tien

Actional Oy

Yrityksessä on muutama huipputason myyjä. Ei ole tavatonta, että 20 % myyjistä myy yli 50 %. Lopuille 80 %:lle jää jaettavaksi puolet myynnistä. Heistä 20 % voi olla huonoja myyjiä, jota voi luonnehtia, että he ovat väärässä ammatissa.   Yritysjohto ja myyntijohto haluavat totta kai, että myynti kasvaa. Se on selvää.   Pulma onkin löytää... Lue lisää »

Asiakasdialogin aloittaminen henkilökohtaisella email prospektoinnilla

Actional Oy

Sähköpostiprospektoinnilla pyritään samaan kuin kylmillä soitoilla. Pyritään sopimaan tapaaminen tai luomaan muu keskusteluyhteys mahdollisen uuden asiakkaan kanssa.   Tärkeää onnistumisessa on, että viesti on henkilökohtainen ja puhutteleva.   Tuo on se syy, miksi sähköpostiprospektointi eroaa massapostituksista eli spämmistä.   Markkinointispämmissä sama viesti menee suurelle joukolle. Lähettäjän toiveena on, että joukosta löytyy henkilöitä, jotka kiinnostuvat aloittamaan... Lue lisää »

Pienen yrityksen muna vai kana -ongelma. Ensin myyntiä vai myyjiä?

Actional Oy

Yrityksessä voi olla sellainen tilanne, ettei uutta myyjää voi palkata. Ei ole varaa palkata.   Laskelmat osoittavat, että uuden myyjän pitäisi saada kauppoja enemmän kuin järkevästi ajatellen on mahdollista. Myyjää ei silloin palkata.   Kyse on muna vai kana -ongelmasta. Kumpi on ensin. Myyntiä vai myyjiä?   Järkevä analyysi ja laskelma voi osoittaa, että uuden... Lue lisää »