Kuukausittainen arkisto: syyskuu 2014

Tyytymättömyys omaan työhön voi olla seuraus ihmisen ajattelukyvyn kehittymisestä

Yhteenveto
* ihmiset kehittyvät
* työtyytymättömyys voi johtua kapasiteetin vajaakäytöstä
* koulutushalukkuus voi olla signaali tiedonkäsittelykyvyn kasvusta
* tehtävän aikajänne korreloi tarvittavan tiedon käsittelykyvyn kanssa
Ajattelukyky on ihmisen kykyä ottaa vastaan tietoa, ymmärtää tieto, järkeillä tiedon perusteella ja tehdä johtopäätöksiä.

Olet oikeasti esimies, jos vastaat myös alaisillesi delegoimasta suorituksesta

Yhteenveto: esimies vastaa alaisensa suorituksesta delegoidessaan esimies antaa valtuutuksen, vastuun ja valtuudet esimies ei saa delegoida kaikkea vaan hänen on arvioitava mitä hän voi delegoida jokaisella on yksi selkeä vastuu: tehdä parhaansa Olet oikeasti esimies, jos vastaat myös alaisillesi delegoimasta suorituksesta Yrityksen hallitus valtuuttaa eli delegoi vastuun organisaation päälle, joka yleensä on toimitusjohtaja. Ainakin teoriassa... Lue lisää »