Kuukausittainen arkisto: lokakuu 2015

Neljä ostamiseen vaikuttavaa asiaa jotka jokaisen myyjän on hyvä tietää

Useimmat b2b myyjät keskittyvät myynnissä kahteen asiaan: järkeen ja kollektiivisuuteen.

Noiden kahden asian vastakohtia ovat tunne ja henkilökohtaisuus. Niiden vaikutus ostopäätökseen on suurempi.

Tunteeseen ja henkilökohtaisuuteen perustuvat päätökset ovat nopeita. Ne kuluttavat vähän henkistä energiaa. Ne tehdään lonkalta.

Kollektiivisuuteen vetoava myyjä puhuu yrityksen saamasta edusta ja hyödystä. Sen vastakohta on henkilökohtainen etu ja kollektiivinen etu häviää, jos se on ristiriidassa henkilökohtaisen edun kanssa.

Myyjät tietävät sen.

Miksi esimiehen on tarjouduttava auttamaan alaistaan?

Suomalaisissa yrityksissä vältellään riskin ottamista. Näin ainakin väitetään ja luultavasti väitteessä on perää vaikka mitään tutkimusta asiasta ei ole näkynyt.

Mistä riskin välttely sitten johtuu?

Ensinnäkin yritystoiminta sinällään on riskipitoista ja yritykset pyrkivät pienentämään riskiä monin tavoin. Markkinoita tutkitaan, asiakkailta kysellään, tehdään investointilaskelmia ja laaditaan suunnitelmia, joiden avulla pyritään pienentämään epäonnistumisen mahdollisuutta.

Pk-yrittäjän 2 kuolemansyntiä

Osakeyhtiölaissa on, että osakeyhtiön tehtävä on tuottaa voittoa. Lakiin se voi sopia, mutta yrittäjän ei pidä ottaa sitä kirjaimellisesti.

Nimittäin yhtiön tehtävä on saada asiakkaita. Tätä mieltä on Peter Drucker, jota monet pitävät yhtenä 2000-luvun suurimmista johtamisajattelijoista.

Olen hänen kanssaan samaa mieltä. Yrityksen tehtävä on hankkia asiakkaita. Voitto on onnistumisen seuraus.