Saako johtaja valehdella?

Johtajuus on usein moraalikysymys. Johtaja on aito, huomioi työntekijöitten hyvinvoinnin, puhuu totta, on luotettava ja miellyttävä.

Päin vastoin kuin edellä, osa johtuuden tutkijoista kertoo myönteisistä tuloksista johtajien ollessa narsistisia, omaa etuaan ajattelevia, sääntöjä rikkovia, valehtelevia ja vaikuttaessa palkkoihin, työn tekoon, urakehitykseen ja näyttäessä valtaa.

Moraalin ja todellisuuden välisistä eroista osa johtuu taipumuksesta sekoittaa mitä ihmiset uskovat, että pitäisi olla totta siihen mikä on oikeasti totta.

Noita kovia sanoja laukoo Jeffrey Pfeffer MacKinsey Quartelyn artikkelissaan Getting Beyond the BS of leadership literature

Moraalinen näkökulma yksinkertaistaa liikaa todellisen maailman monimutkaisia haasteita ja valintoja, joita johtajat kohtaavat.

Monet menestyneet ja ihaillut johtajat olivat ennen kaikkea käytännöllisiä ja halukkaita tekemään sen mikä oli tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. He muuttivat päätöksiään, eivät aina paljastaneet todellisia tarkoituksiaan ja käyttäytyivät epäaidosti.

Johtajien persoonallisuuten ja luonteisiin keskittymien vääristää johtajuusajattelua. Johtajat käyttäytyvät eri tavoin erilaisissa ympäristöissä. Ero näkyy työssä ja kotona käyttäytymisen eroissa, mutta myös erilaiset organisaatiot muuttavat johtajan käyttäytymistä.

Johtajien luonnekysymyksiin keskittyminen on usein tekosyy, jolla vältetään sellaista käytöstä ja taktiikkaa, jolla saisi tuloksia aikaan. Sama koskee muitakin. Usein potkut leimataan henkilökemiallisiksi.

Justin Menkesin mukaan johtajien luonteenpiirteistä on kirjoitettu niin paljon, että ne peittävät johtajan tärkeimmän tarpeellisen ominaisuuden: älykkyyden. Älykkyys korreloi kognitiivisten kykyjen kanssa eli kuinka hyvin henkilö kykenee oppimaan.

Korkea älykkyys ei tee ihmisestä johtajaa, mutta riittävä äly on johtajan edellytys.

Kyky käsitellä monimutkaisia käsitteellisiä asioita ilmenee mm suunnitelmien laatimisessa. On älyllisesti vaikeampaa suunnitella puoli vuotta eteenpäin kuin suunnitella huominen. Puoli vuotta vaatii analyysia, kriittistä tarkastelua, johtopäätöksiä aivan eri tavalla kuin huomisen suunnittelu.

Tärkein asia on, että johtajuus, kyky saada asioita aikaiseksi, on taito, jota voi kehittää kuten mitä tahansa taitoa. Pianon soitosta kiinan opiskeluun. Johtajuus ei ole luonteen ominaisuus vaan johtajaksi voi kasvaa.

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kommentteihin.

Heikki Matias Luoma
DI MBA

Uusin ladattava e-kirja: Strategian toteutus myyntitoiminnassa.

Actional Oy sparraa jämähtäneen strategian toteutuksen liikkeelle myyntitoiminnassa.
Actional Oy heikki.luoma[ättä]actional.fi    puh 040-5509200     http://www.actional.fi

2 vastausta to “Saako johtaja valehdella?”

 1. Heimo

  Otetaan vaikka päästövääristely. Jos johtaja tiesi asiasta, hän oli roisto, jos johtaja ei tiennyt asiasta hän oli kelvoton johtaja. Silti johtaja palkitaan taloudellisesti. Jo tämä on moraalitonta.
  Kysymys onkin siitä kuinka pitkälle johtaja menee saavuttaakseen tavoitteen. Arvot. Onko voiton maksimointi 1000 työttömän arvoista...
  Vahvasti näyttää, että moraalin veteen piirretty raja on kadonnut kokonaan. Mitä häikäilemättömämpi johtaja, sitä suurempi kilpailuetu.
  Mitä lähemmäs tullaan pienyrityksiä, sitä moraalisempia johtajat ovat, mutta kilpailu pakottaa kokojan johtajia tekoihin joita he eivät itsekään hyväksy? Lopulta seuraa paatuminen.
  Älykkyys on suhteellista ja sen voi korvata bisnesmaailmassa monin tavoin. Mm. alistamalla alaisiaan jotta nämä eivät uskalla kyseenalaistaa johtajaa.
  Jos puhutaan oikeasta johtajasta kyse ei ole älykkyydestä. Kyse on siitä että ihmiset luottavat vaistomaisesti toisen kykyihin, nojaavat häneen. Jotkut ovat syntyneet ihmisiksi, joita seurataan. Ja hyvä johtaja on se, joka ei erotu muista ja pysyy lähellä 'alaisiaan'- Näin mikään ei jää pimentoon. Se mitä nykyisin 'johtajalla' käsitetään, hänellä' ei ole mitään ensikäden tietoa alaisistaan ja alempia johtajia vaivaa tulosvastuu ja kiusaus kaunistella asioita, joten epäkohdat jäävät useinmiten piiloon ja palajastuvat pahimmillaan esim oikeudessa. Kuvastaa sitä että johtajilla ei ole välttämättä hajuakaan yrityksensä asioista.

  Vastaa
  • actional

   Kiitos kommentistasi Heimo. Huonon johtamisen kohteeksi ei pidä kenenkään joutuvan eikä johtajien esimiesten tule hyväksyä huonoa johtamista. Ihanne ei aina toteudu. Erityisen ikäväksi tilanteen tekee, että johtajalla on vaikutusvaltaa enemmän kuin alaisella.

Kirjoita vastaus

 • (ei julkaista)

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>