johtaminen

Saako johtaja valehdella?

Johtajuus on usein moraalikysymys. Johtaja on aito, huomioi työntekijöitten hyvinvoinnin, puhuu totta, on luotettava ja miellyttävä.

Päin vastoin kuin edellä, osa johtuuden tutkijoista kertoo myönteisistä tuloksista johtajien ollessa narsistisia, omaa etuaan ajattelevia, sääntöjä rikkovia, valehtelevia ja vaikuttaessa palkkoihin, työn tekoon, urakehitykseen ja näyttäessä valtaa.

Moraalin ja todellisuuden välisistä eroista osa johtuu taipumuksesta sekoittaa mitä ihmiset uskovat, että pitäisi olla totta siihen mikä on oikeasti totta.

Myyntijohtajan keino - valmentamalla vaikuttaa myyjän käyttäytymiseen

Johtaminen on vaikuttamista johdettavien käyttäytymiseen. Ellei vaikutusta ole, ei johtamista ole.

Johtajalla on useita vaikuttamiskeinoja. Keinot voivat perustua:

henkilökohtaiseen karismaan
tulevaisuuden uskon luomiseen
käskemiseen ja määräilyyn
rankaisuun
uhkailuun ja lahjontaankin
Osa on selvästi kielteisiksi koettuja vaikuttamiskeinoja eivätkä siksi ole kestäviä,. Niiden varaan ei voi luoda elämänuraa johtajana. Myönteisten keinojen varaan voi rakentaa uransa. Samalla kehittyy ihmisenä.

Väsynyt jämähtäneeseen strategian toteutukseen? Pistä se liikkeelle näin

Moni yritys kiertää kehää. Strategiassa puhutaan mitä pitäisi tehdä. Mitään ei tapahdu. Myöhemmin puhutaan uudelleen ja työstetään strategiaa uudelleen. Mitään ei vieläkään tapahdu.

Lopulta strategia hautautuu. Ketään ei enää kiinnosta puhua asiasta, jota yritys ei pysty toteuttamaan.

Vallitsevaksi mielialaksi tulee, ettei stretegiaa saada toteutettua. Toiminnan malliksi jää reagointi päivittäisiin ja viikottaisiin tapahtumiin.

Miksi esimiehen on tarjouduttava auttamaan alaistaan?

Suomalaisissa yrityksissä vältellään riskin ottamista. Näin ainakin väitetään ja luultavasti väitteessä on perää vaikka mitään tutkimusta asiasta ei ole näkynyt.

Mistä riskin välttely sitten johtuu?

Ensinnäkin yritystoiminta sinällään on riskipitoista ja yritykset pyrkivät pienentämään riskiä monin tavoin. Markkinoita tutkitaan, asiakkailta kysellään, tehdään investointilaskelmia ja laaditaan suunnitelmia, joiden avulla pyritään pienentämään epäonnistumisen mahdollisuutta.

Teknisen henkilökunnan motivointi

Tekniikan parissa toimivien ihmisten maailman ymmärtäminen auttaa motivoimaan heitä paremmin. Heillä on tyypillisiä piirteitä, jotka muilla työntekijäryhmillä ovat harvinaisempia.

He ovat usein introvertteja, mikä merkitsee suuntautumista sisäiseen maailman. Ekstrovertit suuntautuvat ulospäin. Esimerkiksi kun introvertti saa uutta tietoa hän haluaa ensin pohtia sitä ennen johtopäätösten tekemistä. Hänelle johtopäätös on pysyvämpi kuin ekstrovertille, joka tekee päätökset nopeasti ja erehdyttyään muuttaa päätöstään.

Heille on usein tärkeää tehdä asiat oikein.

3 ideaa pk-yrityksen johtoryhmän työskentelyyn

Kun yritys oli muutaman hengen kokoinen, kaikki istuivat samassa työtilassa ja asiat hoidettiin ruudun yli huikkaamalla. Silloin oli mikroyrityksen johtoryhmä paikalla ja samalla se oli koko henkilöstön kokous.

Muutamia työntekijöitä lisää ja yrityksen työntekijöiden tehtävät eriytyvät enemmän ja enemmän toisistaan. Kaikki eivät tee, eivätkä pysty tekemään kaikkea, eikä jokaista koske kaikkien muiden asiat.

Se mikä toimi kun yritys oli pieni, ei enää toimi kunnolla.

Prosessit valmentavan myynnin johtamisen esteenä

Eräässä yrityksessä, jonka nimen jätän paljastamatta, on monen vuoden ajan yritetty omin voimin ja ulkoisella avustuksella ottaa käyttöön valmentavaa myynnin johtamista onnistumatta siinä.

Epäonnistuminen näkyy siten, että myyntijohto on haluton valmentamaan myyjiä ja myyjät ovat haluttomia valmennuskeskusteluihin ja osa myyjistä kokee, ettei myynnin johdolla ole mitään annettavaa heille.

Sellaisessa tilanteessa kun kukaan osapuoli ei ole halukas valmennukseen, ei valmennus luonnollisesti onnistu. Eikä se tule onnistumaan raa’alla voimalla eikä koulutuksella.

Jokin on esteenä.

Vaikeiden ristiriitojen ratkaiseminen yrityksen johdossa

Sami on yrityksen omistaja ja puhuin hänen kanssaan yrityksen strategiasta ja strategian jalkautuksesta.

Sami kertoi vaikeuksistaan toisen omistajan kanssa. Hän ei halua kuullakaan sanaa strategia, eikä puhua myynnistä ja markkinoinnin suunnittelusta. Hän haluaa tarkistaa onko asiakas maksanut laskunsa ja on innostunut muutenkin valvomaan muita ja muiden tekemisiä.

Samin tilanne on kokemukseni mukaan aika tavallinen.

Tarina teknologia start-upin epäonnistumisten kehityskaaresta ja mikä on ongelmien perussyy ja ratkaisu

Mika oli teknologia start-upin toimitusjohtaja kun tapasin hänet. Keskustelimme yrityksen historiasta, historia ei ollut pitkä, mutta se oli ehtinyt olla monivaiheinen.

Mika oli yksi teknologeista, jotka olivat perustaneet yrityksen. Pian perustamisen jälkeen teknologit olivat huomanneet, että he tarvitsevat henkilön, joka osaa myydä. Siispä he palkkasivat sellaisen henkilön.

Myyjän tehtävä on myydä ja teknologien tehtävä on kehittää teknologiaa. Aika selvää.

Paras ratkaisu riitelyn lopettamiseen

Organisaatioissa on toisinaan tilanteita, joissa kaksi osapuolta riitelevät keskenään eivätkä tule toimeen toistensa kanssa.

Sellainen tilanne aiheuttaa esimiehelle paineen katkaista riitely lopullisesti ja pysyvästi. Usein ensimmäisenä mieleen tuleva ratkaisu on antaa potkut, tai siirtää toisiin tehtäviin yksi osapuolista.

Se voi kuitenkin olla pahasti väärä ratkaisu.

Kun koko maailma huutaa tullakseen kuulluksi ei kukaan kuuntele

Yhteenveto: kuuntelemalla saat tietoa kuuntele ensin sinua voidaan kuunnella sitten hyvä kysymys kertoo oletko asiantuntija vai amatööri   Kun koko maailma huutaa tullakseen kuulluksi ei kukaan kuuntele Vuoden paras myyjä palkittiin myyntikokouksessa. Yleisöstä, joka koostui muista myyjistä, kysyttiin mikä on palkitun myyjän salaisuus. Hän vastasi: “Ihmisellä on kaksi korvaa ja vain yksi suu. Pitää kuunnella... Lue lisää »

Useimmat esimiehet elävät itse tehdyssä laatikossa joka rajoittaa mitä he voivat tehdä

Yhteenveto: tiedä mitä muut tekevät kasvata vallan määrää paljasta tekemisen seuraukset pura itseriittoisuutta palkitse avusta - antamisesta ja pyytämisestä   --- Useimmat esimiehet elävät itse tehdyssä laatikossa joka rajoittaa mitä he kokevat voivansa tehdä Osa laatikon seinistä on organisaation rakennuspiirrustuksissa. On hierarkisen suhteet ja tehtävänkuvaukset. Suuri osa laatikosta on itse mielessä rakennettua. Ne ovat itse... Lue lisää »