markkinointi

Pk-yrityksen pahin nettivirhe

On sanottu, että pienikin yritys voi olla netissä saman arvoinen kuin suuri yritys. Teoriassa se pitänee paikkansa.

Käytännössä monet pk-yritykset hukkaavat mahdollisuuksiaan myydä ja markkinoida yhden varsin yksinkertaisen asian vuoksi.

Niillä on liian vähän sisältöä.

On yrityksiä, joiden sivut koostuvat lähes vain ranskalaisista viivoista eli bullit pointseista. Juuri muuta ei ehkä sivuilla olekaan.

Tarina teknologia start-upin epäonnistumisten kehityskaaresta ja mikä on ongelmien perussyy ja ratkaisu

Mika oli teknologia start-upin toimitusjohtaja kun tapasin hänet. Keskustelimme yrityksen historiasta, historia ei ollut pitkä, mutta se oli ehtinyt olla monivaiheinen.

Mika oli yksi teknologeista, jotka olivat perustaneet yrityksen. Pian perustamisen jälkeen teknologit olivat huomanneet, että he tarvitsevat henkilön, joka osaa myydä. Siispä he palkkasivat sellaisen henkilön.

Myyjän tehtävä on myydä ja teknologien tehtävä on kehittää teknologiaa. Aika selvää.

Sisältömarkkinointi on muotia nyt ja jos mietit sisältömarkkinoijaksi ryhtymistä niin lue tämä ensin

Yhteenveto: sisältömarkkinoinnin tavoite sisältömarkkinoinnin onnistumiseen huomioitavat asiat sisältömarkkinointi ja haastajamyynti ovat yhteensopivia   Sisältömarkkinointi on muotia nyt ja jos mietit sisältömarkkinoijaksi ryhtymistä niin lue tämä ensin Kerron miten sisältömarkkinoinnilla saa tuloksia. Tuloksilla tarkoitan myyntiä ja tilauksia. Niistähän loppujen lopuksi on kyse. Usein markkinoinnin yhteydessä puhutaan tunnettuuden kasvattamisesta. Taustalla on ajatus, että yrityksen ollessa tunnettu, asiakkaat... Lue lisää »

Riston myynnin prosessi on vanhanaikainen ja siitä haluaako hän uudistaa sen nykyaikaiseksi voi riippua yrityksen koko tulevaisuus

Yhteenveto: myynnin prosessi on muuttunut luo olosuhteet asiakkaan itsensä ilmaisulle opeta asiakasta pistä myynti ja markkinointi yhteistyöhön   Riston myynnin prosessi on vanhanaikainen ja siitä haluaako hän uudistaa sen nykyaikaiseksi voi riippua yrityksen koko tulevaisuus Riston yrityksen tilanne on vaikea. Yrityksen myynti laskee, kannattavuus on heikko ja markkina on muuttunut muutamassa vuodessa. Riston mielestä hänen... Lue lisää »

Haastajamyynnin toteutus

Myynnin ja markkinoinnin kehittävät koordinoidusti asiakasta opettavat teemat ja viestit, jotka haastajamyyjät kommunikoivat asiakkaille. Koko myyjäkunnalla on sama viesti kerrottavana. Yritys tarvitsee foorumin, jolla myynnin ja markkinoinnin yhteistyö tapahtuu, päätetään aineistoista ja miten valitut aineistot tehdään, jaetaan tehtävät ja vastuut. Yritys voi tarvita työkalun aineistojen jakamiseen myyjien käyttöön. Työkalu on SalesFrame. SalesFramen avulla myynnin ja... Lue lisää »

Haastajamyynti organisaation myyntistrategiaksi

Haastajamyynti toimii yksilötasolla yksittäisten myyjien oma-aloitteellisuudesta ja taidoista riippuen. He ovat parhaita myyjiä, mutta heitä on vähän. On tietenkin epärealistista odottaa, että jokainen myyjä osaisi asiakkaitten liiketoiminnan paremmin kuin asiakkaat itse ilman organisaation antamaa tukea. Organisaation laajuisena asiakkaiden haastaminen, myynnilliset innovaatiot ja uuden näkemykset edellyttävät myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. On tarve organisaation mukaantulolle. Haastajamyyntiä ei... Lue lisää »

Asiakkaan tarpeiden kyselystä tarpeiden kertomiseen

Kovin juttu nykyajan b2b-myynnissä on, etteivät asiakkaat tarvitse myyjää samalla tavalla kuin ennen. Ratkaisumyyjät ovat totuttautuneet tunnistamaan asiakkaiden tarpeita ja myymään tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Se toimi, koska asiakkaat eivät tienneet miten ratkaista itse omia ongelmiaan. Ratkaisumyynti olettaa, että asiakkaat tietävät mitkä asiakkaan ongelmat ovat, mutta eivät osaa ratkaista niitä ilman ratkaisumyyjää. Oletuksen mukaisesti ratkaisumyyjä pyrkii... Lue lisää »

Näin laadit hyvän myyntikirjeen

Hyvä myyntikirje on sellainen, jonka vastaanottaja huomaa ja lukee. Huono on tietysti sen vastakohta: vastaanottaja ei noteeraa eikä lue sitä. Hyvän myyntikirjeen ei tarvitse myydä jokaiselle ollakseen hyvä. Yleensä riittää että kirjeen avulla löytyy sellaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat tuotettasi tai palveluasi nyt juuri. Se on hyvä asia, ettet saa turhia kiinnostuneita, jotka vain kuluttaisivat aikaasi,... Lue lisää »

Pilottihankkeet myyntitoiminnan kehittämisen apuna

Mitä on myynnin pilotointi? Pilotointi tarkoittaa kokeilua, testiä ja harjoitusta. Kun amerikkalaiset tv-sarjojen tuottajat keksivät uuden tv-sarjaidean he tekevät ensiksi pilottijakson, jonka tuloksia he arvioivat ja jos tulokset näyttävät lupaavilta, he aloittavat sarjan tuotannon. B2b-myynnissä voi tehdä vastaavalla tavalla. Moni yritysohjelmistoja myyvä yritys pyrkii ensin myymään asiakkaalle pilotin eli ohjelmiston kokeilun, jonka avulla kerätään palautetta... Lue lisää »

Uskon uusasiakashankinnan peukalosääntöihin

On yrityksiä, joiden johto on tyytyväinen nykyiseen asiakasmäärään. Johdolla on siihen syynsä. Yleensä yritysten johto kuitenkin havittelee uusia asiakkaita. Heille uusien asiakkaiden hankkiminen on se asia, jossa onnistuminen määrittää menestyykö yritys isosti, keskinkertaisesti vai huonosti. Menestyvä uusasiakashankinta on prosessi. Siinä edellinen vaihe määrittää mitä myyjä tekee seuraavaksi. Asiakkaiden hankinta on kuin pesäpalloa. Pallo lyödään niin,... Lue lisää »

Mitä hitusen parempaa sinulla on tarjottavana kuin kilpailijoilla?

Kun juokset sata metriä kilpaa, voitat juostessasi sadasosasekunnin nopeammin kuin toiseksi tullut. Samat sadasosasekunnit koskevat yritystoimintaa ja myös sinua itseäsi. Jos olet kuten useimmat ihmiset, et tiedä missä olet sekunnin osasen parempi kuin muut. Voittamisen kannalta sillä kuitenkin ratkaiseva merkitys, että yrityksesi tai sinä olette hitusen parempia kuin muut. Hitusta enempää et tarvitse. Se missä yrityksesi... Lue lisää »

Entäs sitten! Keino kehittää kaikki tuotteen ja palvelun hyödyt ja edut

Saatat tehdä kuten moni muukin. Kirjoitat ja puhut markkinoinnissa ja myynnissä tuotteesi tai palvelusi ominaisuuksista. Ehkä puhut yrityksesikin ominaisuuksista. Ominaisuudesta puhuminen jättää asian puolitiehen. Nimittäin asiakkaan on itse tajuttava mitä ominaisuus merkitsee, eivätkä kaikki asiakkaat keksi. Autat heitä kertomalla merkityksen itse. Asiakastarpeiden kyselytekniikoihin kuuluu osana merkitysten selvittäminen. Myyjä saattaa kysyä asiakkaalta "mikä merkitys teille on... Lue lisää »

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Tiedät varmaan, että sähköpostimarkkinoinnista on tullut suosittua. Lähes jokainen, jolla on sähköpostitili, saa markkinointiviestejä sähköpostitse. Siksi se on tuttua lähes jokaiselle.   Se mikä on vähemmän tuttua monelle on, että miten laatia sellaisia viestejä, jotka vastaanottajat lukevat, sillä harva on harjaantunut kynäniekka. Ammatti kun on todennäköisesti aivan muuta.   Ammatti on myynnin esimies, toimitusjohtaja, markkinointijohtaja,... Lue lisää »

Näkemyksellisellä liiketoimintaa koskevalla keskustelulla erottaudut kilpailijoista, jotka puhuvat tuoteominaisuuksista

Actional Oy

Asiakkaalle ei enää usein ole väliä, minkä tuotteen hän ostaa. Useimmat tuotteet ovat tarpeeksi hyviä suurimmalle osalle asiakkaista.   Erityisesti tietotekniikkatuotteet ovat sellaisia, joissa on ominaisuuksia enemmän kuin mitä keskimääräinen käyttäjä koskaan tulee käyttämään.   Kun kaikki tuotteet täyttävät asiakkaiden vaatimukset ominaisuuksien osalta ja kaikki myyjät keskustelevat ominaisuuksista asiakkaan kanssa, ei kukaan erotu toisistaan ja... Lue lisää »